300 мВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станцад нүүрс боловсруулах байгууламжийн өртөг