нүүрсний тээрэм ба цахилгаан дамжуулах цэг ба 2012 он