john stuart тээрмийн хамгийн тохиромжтой улс төрийн тохируулга юу вэ